شیپ فایل زمین لغزش های استان قم

شیپ فایل زمین لغزش های استان قم
شیپ فایل زمین لغزش های استان قم

شیپ-فایل-زمین-لغزش-های-استان-قم

شیپ فایل زمین لغزش های استان قم

این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل